2 feb. 2009

Teoria sobre els mercats de valors


Una volta aplegà al poble un senyor ben vestit, s'instalà en l'únic hotel que hi havia, i posà un avís en l'única pàgina del periòdic local. Estava dispost a comprar cada mona que li portaren per $10...

Els llauradors, que sabien que el bosc estava ple de mones, immediatament varen eixir corrent a caçar mones.

L'home els va comprar, com havia promés en l'avís, els centenars de mones que li varen portar a $10 cadascuna, sense piular.

Pero, com ya anaven quedant molt poques mones en el bosc, i era difícil caçar-les, els llauradors pergueren interés. Llavors l'home va oferir $20 per cada mona, i els llauradors varen córrer desesperats una atra vegada al bosc...

Naturalment, les mones continuaren minvant, i l'home va elevar l'oferta a $25, i els llauradors varen tornar al bosc, caçant les poques mones que quedaven, fins que ya era quasi impossible trobar-ne una.

Arribat a este punt, l'home oferí $50 per cada mona, pero, com que tenia negocis que atendre en la ciutat, deixaria a càrrec del seu ajudant el negoci de la compra de mones...

Una volta l'home se n'hagué anat a la ciutat, el seu ajudant se dirigí als llauradors dient-los:

- Fixen-se en esta gàbia plena de millers de mones que el meu cap comprà per a la seua colecció, ¡ni recorda que les té! ¡Yo els oferixc vendre'ls a vostés les mones per $35, i quan el meu cap torne de la ciutat, li les venen per $50 cadascuna!

Els llauradors ajuntaren tots els seus estalvis i compraren els millers de mones que hi havia en la gran gàbia, i varen esperar la tornada del 'cap'...

Des d'eixe dia, no tornaren a vore ni a l'ajudant ni al 'cap'. L'única cosa que varen vore fon la gàbia plena de mones que varen comprar en els seus estalvis alforrats durant tota sa vida.

Ara tenen vostés una noció ben clara de:

Cóm funciona el Mercat de Valors, la Borsa i Wall Street.


(traducció a la llengua valenciana d'un conte anònim)

No hay comentarios: